.
A+   A-
  |    |  

Neten a Hivatal - Állampolgárok

- lépjen be az elektronikus ügyintézés világába -

Az e-közigazgatás előnyei

Nyomtatóbarát változat
Az e-közigazgatás valamennyi érintett (az állam, a vállalkozások, a lakosság) számára előnyös, hiszen növeli a hatékonyságot, időt és költséget takarít meg, így az elektronikus szolgáltatások bevezetése és igénybe vétele elterjedése végső soron kedvező hatást gyakorol a vállalkozások és a nemzetgazdaság versenyképességére, az esélyegyenlőségre és a lakosság életminőségére is.
Az e-közigazgatás előnyei a lakosság szempontjából:
  • az e-közigazgatás javítja a szolgáltatások minőségét: a sikeres szolgáltatások mindig figyelembe veszik a felhasználók elvárásait. Ezek központi eleme, hogy az ügyfélnek ne kelljen részleteiben ismernie a közigazgatási struktúrát, illetve annak működését ahhoz, hogy meg tudja oldani a pillanatnyi élethelyzetével kapcsolatos hivatali ügyeket;
  • az e-közigazgatás hozzájárul az állampolgárok és az állam kapcsolatának erősítéséhez: az állampolgárok bevonása a politikaalkotás különböző folyamataiba, a nyitott és elszámoltatható kormányzat kialakítása jelentősen csökkentheti a korrupció esélyét, ebben pedig kitüntetett szerepük van az infokommunikációs technológiáknak. Emellett az e-kormányzat abban is segítheti az állampolgárokat, hogy hangjuk, véleményük szélesebb körben eljusson a politikai és közigazgatási döntéshozókhoz;
  • az e-közigazgatási szolgáltatások használata javítja az életminőséget: az utazásra, sorban állásra és ügyintézésre fordított idő csökkenése kevesebb kieső munkaórát és/vagy az egyéb célokra rendelkezésre álló idő bővülését eredményezi;
  • az e-közigazgatás jelentős költségmegtakarításokat eredményezhet: az utazási költségek, az offline ügyintézéshez kapcsolódó esetleges díjak megtakarításával csökkentik a hivatali ügyintézés költségeit;
  • a képzésekkel és munkahelyekkel kapcsolatos információk egyszerű elérhetősége nagyobb és gyorsabb elhelyezkedési lehetőségeket biztosít az állást keresők számára.
Az e-közigazgatás használatának előnyei (a válaszadók %-ában)
Forrás: Közigazgatás vállalati megítélése, kutatás az NFÜ részére, 2011
 

Az e-közigazgatás előnyei az állam szempontjából
  • az e-közigazgatás növeli a hatékonyságot: az infokommunikációs technológiák segítik a közszféra tömeges adatainak hatékonyabb feldolgozását, az internet alapú alkalmazások olcsóbbá teszik az adatgyűjtést és -továbbítást, valamint az információk biztosítását a közszféra ügyfelei számára. Szignifikáns megtakarítások származhatnak az adatok kormányon belüli, illetve az önkormányzatok és a központi közigazgatás közötti megosztásából;
  • az e-közigazgatás segíti a szakpolitikai célok hatékonyabb elérését: az online elérhetőség növeli bizonyos (pl. oktatási) programok használatát, az egészségügyben történő információmegosztás hatékonyan segítheti a betegellátást, a központi és a helyi önkormányzatok közötti információcsere pedig támogatja pl. a környezetvédelmi célok gyorsabb érvényesülését;
  • az e-közigazgatás elősegíti a gazdasági célok elérését: hozzájárul a korrupció csökkenéséhez, növeli a transzparenciát és a kormányzattal szembeni állampolgári bizalmat. A közcélú adatok könnyebb elérhetővé tételével javítja a gazdasági szereplők információhoz jutási lehetőségeit, ami az információs korban minden szereplőnek elemi érdeke;
  • az e-közigazgatásnak komoly szerepe van a reformfolyamatokban: ma már elképzelhetetlen olyan sikeres közigazgatási reform vagy az állami működés felülvizsgálata, racionalizálása, megújítása, amelyben ne kapna kiemelt szerepet a belső folyamatok és a külső szolgáltatások elektronizálása. 
Az e- közigazgatás által nyújtott előnyök